O'pelouro una escola integradora

Ashoka, la major xarxa mundial d'emprenedors socials innovadors, el fundador dels quals Bill Drayto, va guanyar fa quatre anys el premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional, ha engegat un programa internacional d'Escoles Transformadores de l'Educació Changemarker, pel qual s'ha seleccionat un centre de Tui. O'Pelouro és un dels quatre únics d'Espanya que ha superat un procés de selecció de més de mig any, a càrrec de més de 40 experts en l'àmbit de l'educació, que va incloure avaluacions internes i externes.

«No són una elit. No és un rànquing. Per sort són moltes més les escoles les que podríem reconèixer. El que estem fent és crear un petit però influent grup d'escoles que serveixi perquè diferents centres educatius es puguin veure reflectits, i inspirar així un canvi real i sostenible», diu David Martín, Director d'Educació i Joves en Ashoka Espanya.

Aquesta xarxa Changemaker «pretén unir a aquelles escoles capaces d'ajudar a liderar una transformació del sistema educatiu, amb l'objectiu que nens i nenes creixin preparats per prosperar en un món que està immers en un canvi constant». «En connectar a aquestes escoles i expandir els seus models mitjançant la comunicació de les seves històries, aconseguirem que la societat pugui tocar, sentir i beneficiar-se d'un nou paradigma d'educació», assegura David Martín.

Sobre la necessitat d'aquest projecte i de tenir una xarxa d'escoles transformadores, la directora de Ashoka a Espanya i Portugal, Ana Sáenz de Miera sosté que «fa falta un canvi de paradigma. Que tots vegem clar que el món ha canviat i que canvien les habilitats que necessitem aprendre per tenir èxit, felicitat i contribuir al món. De la mateixa manera que fa 100 anys es va decidir que tot nen del món havia de saber llegir i escriure, avui hem d'exigir que tot nen ha d'aprendre a ser una persona amb iniciativa, amb capacitat d'innovar, de crear respostes a nous problemes i de tenir empatia. Si no, es quedarà enrere».


El centre O'Pelouro ha estat seleccionat perquè «la seva forma d'ensenyament fomenta a cada moment les habilitats clau per ser una persona conscient i activa amb si mateix i el món que ens envolta: empatia, creativitat, resolució de problemes, lideratge compartit o treball en equip». El seu model d'educació gira al voltant del nen com a protagonista i és un procés que viu en conjunt amb altres nens i nenes de diferents capacitats. Les altres tres escoles espanyoles són el centre de Formació Pare Piquer de Madrid, l'Escola Sadako, de Catalunya i el CEIP Amara Berri, del país Basc.

L'objectiu és identificar a 15 escoles a Espanya, 600 al món, amb la intenció que en el 2018 «hàgim donat els primers passos per inspirar una transformació real i necessària de l'educació». O'Pelouro és un centre pioner en la inclusió i integració de nens autistes i amb diferents capacitats (el15% del total d'alumnes) perquè la seva educació està basada en la diversitat «normosaludable»

Teresa Ubeira, pedagoga terapeuta, i Juan Llauder, neuropsiquiatra infantil, van fundar O'Pelouro en 1973.


Extret de La Voz de Galicia

@Edullibertaria