Una nova federació anarquista (FAC) comença a caminar

Una nova Federació Anarquista comença a caminar.
L’any 2013 naixia amb el debat organitzatiu de l’anarquisme a Catalunya sobre la taula, un debat que donat l’esclat de lluites i la creixent aparició de grups llibertaris era més que necessari. Aquest es va plasmar en debats i trobades de diferents grups arreu del territori, i, el juny del mateix any, una trentena de grups, col•lectius i espais s’ajuntaven al voltant d’ una proposta concreta per tal de conèixer-se a Can Masdeu a Barcelona, parlar de la seva activitat i de les necessitats que se’n derivaven de cara a una possible organització comuna.

Veient la necessitat de continuar el debat, una part dels grups generaren una comissió tècnica, obrint un procés d’aportació de ponències, ja de cara a una segona trobada que es celebrà el novembre a l’Ateneu Llibertari La Paquita de la Bisbal. En aquesta trobada van acordar-se els primers objectius i consensos de mínims, amb el sentir general de caminar cap a una federació que articulés les relacions entre col•lectius llibertaris catalans. També es va acordar establir el congrés fundacional de l’organització el juny del 2014. S’obria de nou un procés de debat intern per tal de donar forma al pacte associatiu de la futura organització, i paral•lelament els grups generaven una publicació de debat intern on poder aportar textos i reflexions, amb la intenció d’anar coneixent-se i així es materialitzava Clau de Volta, editada el Maig del 2014.

El congrés celebrat el passat juny al CSA Can Sanpere de Premià de Mar va ser un èxit, i al voltant d’una vintena de grups van acordar un pacte associatiu de mínims amb el qual la Federació ha de començar a caminar. Els grups acordaren uns principis, mitjans i finalitats, així com una sèrie d’objectius per a la organització, dotant-se d’ una estructura per tal de poder dur-los a terme. Com és normal, una sèrie de debats quedaren oberts i s’hauran de tenir en un futur pròxim. No us penseu que aquest procés s’acaba, més aviat tot el contrari, acaba de començar.

Publiquem aquesta breu notícia per tal d’informar a tothom que pugui estar interessat/da en saber com avança aquest procés organitzatiu a l’espera de la ratificació en el proper Ple del pacte associatiu i d’un comunicat públic més extens. Convidem a tots aquells grups o col•lectius que estiguin interessats, a posar-se en contacte amb el procés a través del mail que facilitem a continuació.

Aprofitem també per donar un forta abraçada solidària a la resta de companys i companyes que lluiten, especialment a aquells i aquelles que es troben patint la repressió estatal. Tota la nostra solidaritat.

Federació Anarquista de Catalunya. Setembre 2014.
federacioanarquista (at) riseup.net

@Edullibertaria