Manifest pel dret a decidir en educació

MANIFEST PEL DRET A DECIDIR EN EDUCACIO

 


VOLEM EL DRET A DECIDIR
SOBRE L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ES

 (más abajo, en castellano)

Nosaltres, els/les sotasignants, EXPRESSEM QUE:
 

1. LES PERSONES SOM DIVERSES
 • Vivim en una societat amb persones que tenim creences, necessitats i valors diversos.
 • Aquesta diversitat és una riquesa i una oportunitat de creixement per a tothom.
 • Per tal que la convivència entre persones diverses sigui possible, ens hem de dotar dels acords i les normes que garanteixin el respecte als drets fonamentals de totes les persones.

2. LES FAMÍLIES I ELS INFANTS TENEN DRETS FONAMENTALS
 • Els infants tenen drets recollits a la Convenció dels Drets de la Infància de l’ONU (1989)
 • Les famílies tenen el dret a escollir el tipus d’educació que desitgen per als seus fills i filles (Constitució espanyola, art. 27)
 • El dret a l’educació es pot satisfer a través d’institucions i espais diversos: a les escoles, a l’àmbit familiar, a les associacions de famílies, etc.

3. VOLEM UNA EDUCACIÓ QUE ES BASI EN EL RESPECTE A LES NECESSITATS VITALS DELS INFANTS, QUE SÓN, ENTRE D’ALTRES:
 • La necessitat de sentir-se protegits i estimats, en entorns relaxats i amb suficient presència de persones adultes.
 • La necessitat de sentir-se acollits i acompanyats en les seves vivències emocionals.
 • La necessitat de participar en experiències d’aprenentatge actives, en què cada nen/a pugui construir els seus coneixements a partir de processos diversos.
 • En definitiva, la necessitat de ser infant sense la pressió d’accelerar el desenvolupament.

Nosaltres, els/les sotasignants, DENUNCIEM QUE:

4. L’OFERTA PÚBLICA DE CENTRES EDUCATIUS NO ACULL SUFICIENTMENT LA DIVERSITAT DE LA SOCIETAT ACTUAL
 • Les normatives que reben els centres educatius públics i el seu professorat (massificació, homogeneïtzació, èmfasi i rigidesa en el currículum, etc.) dificulten la creació de projectes educatius basats en el respecte a les necessitats vitals dels infants.
 • En conseqüència, les famílies que volem aquest tipus d’educació no trobem prou centres amb aquesta sensibilitat a la xarxa pública, sostinguda amb els nostres impostos també.

5. LA NORMATIVA ACTUAL DE CREACIÓ D’ESCOLES PRIVADES PENALITZA LES INICIATIVES PETITES I FA INNACCESIBLE AQUEST DRET CONSTITUCIONAL
 • La normativa de creació de centres privats exigeix les mateixes instal·lacions i nombre de professorat per a tots els centres independentment del nombre d’alumnes. En canvI , l'adaptació d'aquestes exigències sí és possible per a les escoles públiques rurals.
 • Aquestes exigències fan que les iniciatives petites siguin econòmicament inviables.
 • En conseqüència, les famílies que desitgem un tipus d’educació respectuosa, en entorns familiars i petits, on es pot acompanyar adequadament les necessitats de cada nen/a, no podem tampoc fer efectiu el dret constitucional a crear un centre educatiu privat.

6. LA LEGISLACIÓ ACTUAL CRIMINALITZA L’EDUCACIÓ EN ÀMBITS DIFERENTS A L’ESCOLAR.
 • La legislació actual en matèria educativa equipara ‘educació’ (un dret fonamental) amb ‘escolarització’ (una de les possibles formes, tan sols, de fer efectiu el dret a l’educació) i fa obligatòria l’escolarització des dels 6 als 16 anys.
 • En conseqüència, criminalitza totes les famílies que fan efectiu el dret a l’educació dels seus fills i filles a través d’espais diferents a l’escolar.

LA LEGISLACIÓ ACTUAL VULNERA DRETS FONAMENTALS DE LA INFÀNCIA I DE LES FAMÍLIES.

Les famílies que volem fer efectiu el nostre dret a decidir una educació basada en el respecte a les necessitats vitals de la infància:
·        No tenim places a les escoles públiques, perquè les normatives que rep el professorat dificulten la creació de projectes educatius afins a la nostra opció educativa.
·        No podem crear centres educatius privats perquè la normativa actual fa inviable la creació de centres petits, tot i que a la xarxa pública sí que són permesos i fins i tot lloats per part de l’administració com a exemples de seguiment individualitzat de l’alumnat.
·        No ens permeten optar a no escolaritzar els nostres fills/es i fer efectiu el dret a l’educació a través d’altres àmbits, tot i ser una opció permesa a la majoria de països europeus, i que compta amb resultats molt favorables.

Nosaltres, els/les sotasignants, DEMANEM QUE:

7. L’OFERTA DE PLACES PÚBLIQUES ACULLI TAMBÉ LA NOSTRA I TOTES LES OPCIONS EDUCATIVES QUE RESPECTIN ELS DRETS DE LA INFÀNCIA.
 • Demanem que el sistema públic compti amb més escoles afins a la nostra opció educativa.
 • Demanem que les administracions educatives i els sindicats del professorat tinguin la voluntat de conciliar el dret del funcionariat a accedir de manera equitativa a tot centre públic i el dret de les famílies a decidir entre projectes educatius substancialment diferents.
 • Demanem que els centres educatius públics que opten per un projecte singular puguin mantenir l’estabilitat necessària del seu professorat, sense la qual aquests centres acaben perdent la seva singularitat, i les famílies les opcions per triar.

8. DEMANEM QUE LA LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE CREACIÓ DE CENTRES PRIVATS PERMETI LA CREACIÓ DE CENTRES PETITS
 • Demanem un canvi en la normativa actual que permeti la creació de centres privats amb unes instal·lacions i un nombre de docents en funció del nombre d’alumnes permesos.
 • Demanem que s’apliqui la mateixa normativa per a centres públics que per a centres privats en matèria d’adequació d’instal·lacions i de nombre de professorat.

9. DEMANEM QUE SIGUI RECONEGUDA L’EDUCACIÓ EN ÀMBITS DIFERENTS A L’ESCOLAR
 • Demanem que cada família pugui fer efectiu el seu dret a educar els fills i filles a través de l’àmbit escolar i també a través d’altres àmbits.
 • Demanem que es reconegui l’educació en l’àmbit familiar.
 • Mentrestant, demanem que es deixi de criminalitzar les famílies que opten per opcions diferents a l’escolar, com ara les associacions de famílies i l’àmbit familiar.


CREIEM QUE NO ES POT PERMETRE

Que mares i pares que proporcionen un entorn educatiu de qualitat als seus fills/es siguin tractats com a delinqüents. L’accés a una educació de qualitat és un dret fonamental de la infància, i ha d’estar, per tant, garantit per l’Administració. L’escolarització és també un dret però no pot ser una obligació, atès que hi ha altres maneres de satisfer el dret a l’educació.

Les lleis han de garantir el respecte als drets fonamentals de les persones, però no han d’imposar un únic model educatiu
  VOLEM EL DRET A DECIDIR SOBRE L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ES

Si estàs d’acord amb els principis d’aquest manifest, et convidem a afegir la teva signatura i, si ho consideres adequat, a difondre aquest missatge:

https://www.change.org/p/departament-d-ensenyament-de-la-generalitat-de-catalunya-volem-el-dret-a-decidir-sobre-l-educaci%C3%B3-dels-nostres-fills-i-filles

Nota: Un cop signat el Manifest, és possible que change.org us demani un donatiu. Aquest donatiu no és per a la Plataforma. Per tant, no feu cap donatiu.


@Edullibertaria